top of page

CLUGHT ENDE COMEGIA

In 2007 werden er in Megen de Nederlandse Vestingstedendagen gevierd i.v.m.het feit dat Megen 650 jaar stadsrechten had. Toneelvereniging de Megense Comedie heeft hier enthousiast aan meegewerkt, door een toneelstuk te spelen,  geschreven  door Gerard Ulijn en geregiseerd is door Joke Hendriks. Het stuk "Gods zwarte hand" is heel goed ontvangen bij het publiek maar zeker ook bij onze leden en de vrijwilligers die hieraan hebben meegedaan. Daarnaast had Wilma van Bakel ( een van onze leden) de eer om Gravin Benedicere te spelen gedurende 1 jaar en andere leden de hofhouding en ridders. Dit alles heeft de leden zo entousiast gemaakt, dat er werd besloten om voortaan ieder jaar deel te nemen aan dit spectaculair evenement. Met een heel weekend "op zijn 

middeleeuws",verstoken van water en elektriciteit, trekken onze leden met enkele vrijwilligers er 1 x per jaar op uit, en brengen een stuk om mensen te vermaken.

 

We spelen met veel plezier het "volk van vermaeck".

SPEELDATA

bottom of page